Vårgårda Konstförening

Tore Hagman

   24.03.02 -24.03.23

                                                                                                         

(Bilden visar del av foto)

               

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Vernissage
2/3 – 3/3

Lördag 11.00 – 14.00
Söndag 12.00 – 14.00

 

Övriga öppettider
under utställningsperioden

Lördagar 10.00 – 13.00
Onsdagar 16.00 – 18.00

Medlemmar!
Reservera 14 mars för årsmöte
och medlemslotteri

logo_500

För senaste nyheter följ oss på Facebook.

 

 

.

Tore Hagman

Tore Hagman från Vårgårda har varit freelansande fotograf sedan början av 1980-talet. Han fotograferar med stor bredd, men är kanske mest känd för sina bilder från odlingslandskapet och samspelet mellan mark och människor. Hans motiv har både en dokumentär och estetisk utgångspunkt. Han är flitigt anlitad som föredragshållare och har svarat för bilderna i ett trettiotal böcker. Han var också med att starta tidskriften Camera Natura.

Tore Hagman har genom åren haft en lång rad utställning på kända gallerier och museer. Senast på Abecita i Borås, Jönköpings länsmuseum och Bohusläns museum.

Tore Hagman har erhållit en rad stipendier och utmärkelser. Han var den förste att av Naturvårdsverket utses till ”Årets Naturfotograf”. Han har fått KW Gullers stipendium och valdes 2002 som en av tolv internationella fotografer till ”Hasselblad Master”. Genom åren har han haft ett nära samarbete med flera författare och har givet ut ett trettiotal böcker. Bland de mest uppmärksammade kan nämnas Mulens marker och Västkust. Andra titlar är t.ex. Solvarv, Gläntor, Skogsarvet, Gamla ekar, Göteborg – Staden vid havet och Vår tid med jorden.

Numera intresserar han sig för det som kan ses som skärningspunkt mellan människa, landsbygd och samhälle. Ibland har bilderna en ironisk ton, andra gånger en allvarsammare. Gemensam är att de alltid ställer frågor.

– Att se det vardagliga och göra bra fotografi av det är uppfodrande utmaning, säger Tore.

Bilderna på utställningen är tagna mellan 1982 och 1996 och är hämtade ur boken Vår tid med jorden.

– Många berättade öppenhjärtigt om sina liv, visade mig runt i markerna, bjöd in mig till köksbordet där samtalen nästan aldrig ville ta slut. Jag fick höra deras berättelser, ta del av deras livsöden. Alltid kände jag mig välkommen.

De som kommer till tals är språkrör för en yrkesgrupp från en annan tid, en tid som nu kan ses som en parentes i bondens långa historia. I bästa fall kan den få oss nutidsmänniskor att lite bättre förstå var vi har våra rötter.

 

PROGRAM   2024

3 – 4 Februari
Vernissage
Natalia Johansson

Lördag 11 – 14  Söndag 12 – 14

Onsdagar 16.00 – 18.00
Lördagar 10.00 – 13.00

24 Februari
Sista utställningsdag
för Natalia Johansson
med konstcafé 12.00 – 13.00

 

2  – 3 Mars
Vernissage
Tore Hagman
Lördag 10 – 14  Söndag 12 – 14

Onsdagar 16.00 – 18.00
Lördagar 10.00 – 13.00

23 Mars
Sista utställningsdag för
Tore Hagman
med konstcafé 12.00 – 13.00

 

6 – 7 April
Vernissage Susanna Bååt Abrahamsson
Lördag 10 – 14  Söndag 12 – 14

Onsdagar 16.00 – 18.00
Lördagar 10.00 – 13.00

27 April
Sista utställningsdag för Susanna Bååt Abrahamsson
med konstcafé 12.00 – 13.00

 

4 – 5 Maj
Vernissage Camilla Polteg
Lördag 10 – 14  Söndag 12 – 14

Onsdagar 16.00 – 18.00
Lördagar 10.00 – 13.00

25 Maj
Sista utställningsdag för Camilla Polteg
med konstcafé 12.00 – 13.00

 

7 – 8 September
Vernissage Ludmila Sauchanka
Lördag 10 – 14  Söndag 12 – 14

Onsdagar 16.00 – 18.00
Lördagar 10.00 – 13.00

28 September
Sista utställningsdag för Ludmila Sauchanka
med konstcafé 12.00 – 13.00

 

5- 6 Oktober
Vernissage Sissi Andersson/Lennart Fredriksson
Lördag 10 – 14  Söndag 12 – 14

Onsdagar 16.00 – 18.00
Lördagar 10.00 – 13.00

26 Oktober
Sista utställningsdag för Sissi Andersson/Lennart Fredriksson
med konstcafé 12.00 – 13.00

 

9-10 November
Vernissage Margareta Hafstad
Lördag 10 – 14  Söndag 12 – 14

Onsdagar 16.00 – 18.00
Lördagar 10.00 – 13.00

30 November
Sista utställningsdag för Margareta Hafstad
med konstcafé 12.00 – 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIDER PÅ GALLERI 33:

Galleriets öppettider, under utställningsperioden:
Lördagar kl 10.00 – 13.00,
Vernissage-lördag kl  10.00 – 14.00
Söndag efter vernissage kl  12.00 – 14.00
Onsdagar kl  16.00 – 18.00
Konstcafé, sista lördagen på utställningsperioden kl 12.00 – 13.00

VÄLKOMNA!

Reservation för ev ändringar.

TIDIGARE UTSTÄLLARE >>

BRITA SJÖBERG 23.09.30 -23.10.21
JUBILEUMSUTSTÄLLNING – KONSTFÖRENINGEN 20 ÅR
23.09.02 – 23.09.23
MARIANNE AHLQVIST SVENSSON 23.05.06 – 23.05.27
INGELA WADBRING/SOLVEIG O´BRIAN/JENNI EONSUU
23.04.01 – 23.04.29
LINNEA WESTERDAHL 23.03.04 – 23.03.25
ELENA STRUWE 23.02.04 – 23.02.24
HANNA HERNGREN 22.10.29 – 22.11.26
RISTO TURPPA 22.10.01 – 22.10.22
CONSTANCE HAGSTRÖM/CHRISTINA JULIN/TEKLA
22.09.03 – 22.09.24
CAMILLA LOD 22.05.07 – 22.05.28
SUSANNE NYHOLM 22.04.02 – 22.04.30
VAN ARTY 22.03.05 – 22.03.26
YLVA JUNFELT 22.02.05 – 22.02.26
MATTIAS KVICK 21.12.04 – 22.01.08
KRISTINA VAN MAMEREN 21.10.30 – 21.11.27
LENA MAGNUSSON/EVA MARTINSSON 21.10.02 – 21.10.23
WALLY BERG/DAVID HOLMLUND 21.09.04 – 21.09.25
GUNILLA BORGHEDEN 20.02.29 – 20.03.01
ELENOR KRANTZ 20.02.01 – 20.02. 22
CARINA SUNDEMO 19.11.09. – 19.11.30
MARCUS VÅLM 19.10.05 – 19.10.26
ROSE-MARIE MORTENSEN 19.09.07 – 19.09.28
KARIN CELANDER 19.04.27 – 19.05.18
MÄRIT GUSTAFSSON/ANN-MARI SEVE 19.03.23 – 19.04.13
EVA-LENA MARTINSSON 19.02.23 – 19.03.16
CATHARINA MÖLLER 19.01.26 – 19.02.16
JOLANTA NOWACZYK 18.11.10 – 18.12.01
INGRID DRAMINSKY 18.10.13 – 18.11.03
TUA GISTEDT NILSSON 18.09.08 – 18.09.29
LUDMILA SAUCHANKA 18.05.26 – 18.05.26
MARIANNE BEYER 18.04.07 – 18.04.28
BARBRO ANDRÉEN RAHM 18.03.03 – 18.03.24
ANNA-LENA FRID/HELENA MUSTONEN – 18.02.03 – 18.02.24
BRITA SJÖBERG/RISTO TURPPA/HOSSEIN ALIZADEH
17.11.11 – 17.12.02
KENT-ARNE NYBERG -17.10.07 – 17.10.28
CONSTANCE HAGSTRÖM/CHRISTINA JUHLIN – 17.09.09 – 17.09.30
BJÖRN ERIKSSON – 17.05.06 – 17.05.27
MARIA SEGERSTRÖM/MIKAEL SANDAHL – 17.04.08 – 17.04.29
LENA KALENIUS – 17.03.11 – 17.04.01
MADELEINE FJÄRILSDOTTER – 17.02.11 – 17.03. 04
ANN-MARGRET BERGSTRÖM – 16.10.29 – 16.11.19
CECILIA LIND LARSSON – 16.10.29 – 16.11.19
SIDSEL COOK – 16.10.01 – 16.10.22
KATJA WOLFF/PER NYLÈN – 16.08.27 – 16.09.17
GÖRAN DAHLGREN – 16.04.02 – 14.04.23
BRITTA&PETER PETERSON – 16.03.05 – 16.03.26
ELENA STRUWE – 16.02.06 – 16.02.27

galleri33

Galleriets öppettider, under utställningsperioden:

Lördagar kl 10.00 – 13.00,
Vernissage lördagar kl  10.00 – 14.00
Söndag efter vernissage kl  12.00 – 14.00
Onsdagar kl  16.00 – 18.00

Ritning över lokalen:

LADDA NER

FÖRENINGEN

Vårgårda Konstförening startade under år 2003 och verkar för ett komplement till kulturen i Vårgårda. Vi har f.n. drygt 150 medlemmar. Vår lokal ligger centralt mitt i Vårgårda på Kungsgatan 33 (Galleri 33). Vår verksamhet bygger helt på ideellt arbete. Intäkterna bygger på medlemsavgifter, en viss avgift för utställare, företagssponsring och kommunalt bidrag.
(Se mer under ”BLI MEDLEM)

Välkommen!

Vi anordnar ex.vis:

  • C:a 7 konstutställningar per år i vår lokal Galleri 33
  • Konstresor
  • Konstlotterier
  • Konstcafé
  • Tomteverkstad
    m.m.

Vi erhöll kommunens kulturpris år 2005.

Sverigeskflogga

vagase

Vi är medlemmar i
SVERIGES KONSTFÖRENINGAR
och i föreningen
VÅGA SE

STYRELSEN

Ordförande
Therése Lehtimäki
Tfn: 073-809 59 77

vargardakonstforening@gmail.com

 

Vice ordförande
Maja Nirbrant
Tfn: 073-3829388


Kassör

Leif Svensson


Ledamot
Bengt-Göran Hagman
Inga Olausson
Ingamaj Wallertz Olsson
Lennart Skoglund
Miriam Carlsson

 

 


Ersättare
Thomas Nirbrant
Marielle Palm

 

Revisor
Jörgen Olsson
Eva-Britt Gegerfelt

Revisorsersättare
Lena Astré
Lena Wüst

Valberedning
Marianne Andersson
Annelie Hermansson
Carina Lindh

BLI MEDLEM

Välkommen som medlem i Vårgårda Konstförening.

Här du kan berika din fritid och stödja konstlivet i Vårgårda.
Medlemsnumret är ditt lottnummer i det stora konstlotteriet i samband med årsmötet.

Kostnad: 150 kr   Bg : 5850-4283
Uppge namn,adress,telefonnummer och ev. e-postadress.

Varje gång du som medlem besöker Galleri 33, kan du delta vårt närvarolotteri.
Lägg en lapp med ditt namn i lådan. Dragning sker vid nästa periods konstcafé.

Som gallerivärd har du också vinstmöjlighet, en lott per gång du är värd. Dragning vid årsmötet.

.

KONTAKT

Ordförande Therése Lehtimäki
Tfn: 073-809 59 77
vargardakonstforening@gmail.com

Du hittar oss även på Facebook.