Vårgårda Konstförening

Gunilla Borgheden

20.02.29 -20.03.21

(Bilden visar del av målning)

David Holmlund

 Wally Berg

   20.03.28 -20.04.25

                                                                                                         

(Bilden visar del av målning)

 

 

Mattias Kvick

20.05.02 -20.05.23

(Bilden visar del av målning)

 

 

 

 

Vernissage!

Gunilla Borgheden
visar

vackert måleri

Lördag 29 februari 10.00 – 14.00
Söndag 1 mars 12.00 – 14.00

Konstcafé
lördag 21 mars
11.00 – 12.00

Utställare hösten 2020

Pernilla Holmberg

Lena Wendt / Gudrun Carlander

Lena Magnusson / Eva Martinsson

Öppettider under utställningsperoden
Lördagar 10.00 – 13.00
Onsdagar 16.00- 18.00

logo_500

MEDLEMSLOTTERI 2020

För senaste nyheter följ oss på Facebook.

 

 

 

 

.

Gunilla Borgheden

”Så länge jag kan minnas har papper, färg, pennor och penslar varit viktiga för mig. Skapandet har funnits som ett inre rum, i tanke och handling under hela mitt liv och tagit sig uttryck i olika former under åren.

Jag har studerat färglära, papperstillverkning, marmorering, origami, akvarell och konsthistoria. På så sätt har jag förvärvat kunskap utan formell undervisning, och är en självlärd person som kontrollerar mitt eget öde, bildat mig själv och experimenterat mig fram till att optimalt resultat. Med andra order jag autodidakt, som måste lära mig av mina misstag och lära mig nytt hela tiden.

Jag har också pedagogisk erfarenhet med konstskola för barn i åldrarna
6 – 10 år genom mitt yrke som lärare och Montessoripedagog.

Jag har inga politiska budskap i mina bilder. De är bara vackra – utan att vara banala.
De är nästan alltid abstrakta. Fantasin möter verkligheten och man ska titta på håll och riktigt nära. Se det stora i det lilla. Färgernas rörelse och samspel är också viktiga i processen”

PROGRAM HÖSTEN 2019

1 – 2 Februari
Vernissage Elenor Krantz
Lördag 10 – 14  Söndag 12 – 14

Onsdagar 16.00 – 18.00
Lördagar 10.00 – 13.00

22 Februari
Sista utställningsdag med
konstcafé 11.00 – 12.00

 

29 Februari – 1 Mars
Vernissage Gunilla Borgheden
Lördag 10 – 14  Söndag 12 – 14

Onsdagar 16.00 – 18.00
Lördagar 10.00 – 13.00

21 Mars
Sista utställningsdag med
konstcafé 11.00 – 12.00

 

28 Mars –  25 April

Wally Berg/David Holmlund
Lördag 10 – 14  Söndag 12 – 14

Onsdagar 16.00 – 18.00
Lördagar 10.00 – 13.00

25 April

Sista utställningsdag med
konstcafé 11.00 – 12.00

 

2 Maj – 23 Maj
Vernissage Mattias Kvick
Lördag 10 – 14  Söndag 12 – 14

Onsdagar 16.00 – 18.00
Lördagar 10.00 – 13.00

23 Maj
Sista utställningsdag med
konstcafé 11.00 – 12.00

 

TIDER PÅ GALLERI 33:

Galleriets öppettider, under utställningsperioden:
Lördagar kl 10.00 – 13.00,
Vernissage-lördag kl  10.00 – 14.00
Söndag efter vernissage kl  12.00 – 14.00
Onsdagar kl  16.00 – 18.00
Konstcafé, sista lördagen på utställningsperioden kl 11.00 – 12.00

VÄLKOMNA!

Reservation för ev ändringar.

TIDIGARE UTSTÄLLARE >>

CARINA SUNDEMO 19.11.09. 19.11.30
MARCUS VÅLM 19.10.05 – 19.10.26
ROSE-MARIE MORTENSEN 19.09.07 – 19.09.28
KARIN CELANDER 19.04.27 – 19.05.18
MÄRIT GUSTAFSSON/ANN-MARI SEVE 19.03.23 – 19.04.13
EVA-LENA MARTINSSON 19.02.23 – 19.03.16
CATHARINA MÖLLER 19.01.26 – 19.02.16
JOLANTA NOWACZYK 18.11.10 – 18.12.01
INGRID DRAMINSKY 18.10.13 – 18.11.03
TUA GISTEDT NILSSON 18.09.08 – 18.09.29
LUDMILA SAUCHANKA 18.05.26 – 18.05.26
MARIANNE BEYER 18.04.07 – 18.04.28
BARBRO ANDRÉEN RAHM 18.03.03 – 18.03.24
ANNA-LENA FRID/HELENA MUSTONEN – 18.02.03 – 18.02.24
BRITA SJÖBERG/RISTO TURPPA/HOSSEIN ALIZADEH
17.11.11 – 17.12.02
KENT-ARNE NYBERG -17.10.07 – 17.10.28
CONSTANCE HAGSTRÖM/CHRISTINA JUHLIN – 17.09.09 – 17.09.30
BJÖRN ERIKSSON – 17.05.06 – 17.05.27
MARIA SEGERSTRÖM/MIKAEL SANDAHL – 17.04.08 – 17.04.29
LENA KALENIUS – 17.03.11 – 17.04.01
MADELEINE FJÄRILSDOTTER – 17.02.11 – 17.03. 04
ANN-MARGRET BERGSTRÖM – 16.10.29 – 16.11.19
CECILIA LIND LARSSON – 16.10.29 – 16.11.19
SIDSEL COOK – 16.10.01 – 16.10.22
KATJA WOLFF/PER NYLÈN – 16.08.27 – 16.09.17
GÖRAN DAHLGREN – 16.04.02 – 14.04.23
BRITTA&PETER PETERSON – 16.03.05 – 16.03.26
ELENA STRUWE – 16.02.06 – 16.02.27

galleri33

Galleriets öppettider, under utställningsperioden:

Lördagar kl 10.00 – 13.00,
Vernissage lördagar kl  10.00 – 14.00
Söndag efter vernissage kl  12.00 – 14.00
Onsdagar kl  16.00 – 18.00

Ritning över lokalen:

LADDA NER

FÖRENINGEN

Vårgårda Konstförening startade under år 2003 och verkar för ett komplement till kulturen i Vårgårda. Vi har f.n. drygt 150 medlemmar. Vår lokal ligger centralt mitt i Vårgårda på Kungsgatan 33 (Galleri 33). Vår verksamhet bygger helt på ideellt arbete. Intäkterna bygger på medlemsavgifter, en viss avgift för utställare, företagssponsring och kommunalt bidrag.
(Se mer under ”BLI MEDLEM)

Välkommen!

Vi anordnar ex.vis:

  • C:a 7 konstutställningar per år i vår lokal Galleri 33
  • Konstresor
  • Konstlotterier
  • Konstcafé
  • Tomteverkstad
    m.m.

Vi erhöll kommunens kulturpris år 2005.

Sverigeskflogga

vagase

Vi är medlemmar i
SVERIGES KONSTFÖRENINGAR
och i föreningen
VÅGA SE

STYRELSEN

Ordförande
Therése Lehtimäki
Tfn: 073-809 59 77

vargardakonstforening@gmail.com

 

Vice ordförande
Miriam Carlsson
Tfn: 073-344 10 55


Kassör

Leif Svensson


Ledamot

Lennart Skoglund
Lena Kalenius
Runa Eriksson
Risto Turppa

 

 


Ersättare
Maja Lövgren Nirbrant
Ann-Sofie Nordström Jönsson

Revisor
Tore Holsendal
Eva-Britt Hermansson

Revisorsersättare
Lena Astré
Lena Wüst

Valberedning
Marianne Andersson
Annelie Hermansson
Carina Lindh

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Ladda ner

 

BLI MEDLEM

Välkommen som medlem i Vårgårda Konstförening.

Här du kan berika din fritid och stödja konstlivet i Vårgårda.
Medlemsnumret är ditt lottnummer i det stora konstlotteriet i samband med årsmötet.

Kostnad: 150 kr   Bg : 5850-4283
Uppge namn,adress,telefonnummer och ev. e-postadress.

Varje gång du som medlem besöker Galleri 33, kan du delta vårt närvarolotteri.
Lägg en lapp med ditt namn i lådan. Dragning sker vid nästa periods konstcafé.

Som gallerivärd har du också vinstmöjlighet, en lott per gång du är värd. Dragning vid årsmötet.

.

KONTAKT

Ordförande Therése Lehtimäki
Tfn: 073-809 59 77
vargardakonstforening@gmail.com

Du hittar oss även på Facebook.